Denna sida har översatts med Google översättare. Om detta är ditt modersmål - ta dig tid att rätta till felaktigheter: Föreslå en bättre översättning

Logo

support@furnituresoft-software.com
support@mebelsoft.com


Vi fick gärna ta emot dina förslag för att förbättra programmen. Den mest intressanta av dessa kommer att genomföras i nya versioner av program.

Om du vill översätta programmet till ditt modersmål eller att lägga till stöd för alla program för skärning, vänligen kontakta oss.

Bara väntar på att din modell som vi skulle kunna lägga till databasen i vårt program AutoFurniture. Om du vill föreslå för att lägga till sin databas produkt, skicka oss en zippad dwg-fil med denna produkt på e-post: support@furnituresoft-software.com Om din modell inte är mycket specifika och komplicerade (som de modeller som redan finns i databasen) kommer vi att lägga till din modell.

Dina förslag kan du skicka oss e-post eller fyll i formuläret:

e-mail: (fylla, om du vill få svar)
Meddelande:
Ange verifieringskoden från bilden: code

Denna sida har översatts med Google översättare. Om detta är ditt modersmål - ta dig tid att rätta till felaktigheter: Föreslå en bättre översättning