หน้านี้ได้ถูกแปลโดยใช้ Google แปลภาษา ถ้าเป็นภาษาพื้นเมืองของคุณ -- กรุณาใช้เวลาในการแก้ไขความไม่ถูกต้อง : แนะนำการแปลที่ดีกว่า

Logo

support@furnituresoft-software.com
support@mebelsoft.com


โปรแกรม "Mini-Furniture"

โปรแกรม MiniFurniture มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนเครื่องบินจาก AutoCAD และส่งรายละเอียดการตัดโปรแกรม (2D - Place, ตัด, สวิง Kuznetsov, Astra cutting - และอื่น ๆ ) Movie ดูการสาธิต รองรับการทำงานกับ AutoCAD 2000i รุ่นหรือสูงกว่า

สำหรับโปรแกรมที่คุณต้องออกแบบในรูปแบบสามมิติ AutoCAD ของผลิตภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นของแข็ง (โดยปกติแล้วทุกผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ใน AutoCAD โดยใช้องค์ประกอบ solid - state) เฟอร์นิเจอร์แบบลักษณะดังแสดงในภาพ

รูปที่แสดงตัวอย่างของรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ AutoCAD

เมื่อเฟอร์นิเจอร์แบบพร้อมคุณโดยตรงสามารถเรียกใช้โปรแกรมเอง"MiniFurniture"

รูปแสดงรายการชิ้นส่วนที่สร้างโดยโปรแกรมในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ -- MiniFurniture

หากต้องการดูรายชื่อของรายการที่คุณจำเป็นต้องสร้างคำสั่ง (ถ้านี้เป็นคำสั่งซื้อใหม่) และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในลำดับต่อไปนี้ จากนั้นในเมนู"ข้อมูล"แล้วคลิก"นำเข้าจาก AUTOCAD" หลังจากนั้นในหน้าต่างหลักจะแสดงรายการของรายละเอียดจากที่ทำเฟอร์นิเจอร์

ในกระบวนการของการสร้างรายชื่อของรายการที่คุณสามารถ (ถ้าผู้ใช้ที่ต้องการ) เพื่อระบุสิ่งที่สิ้นสุดของรายละเอียดขอบจะครอบคลุมถึงวัสดุจากที่รายการนั้นจะทำทิศทางของพื้นผิว ทิศทางพื้นผิวคุณสามารถเลือกหรือคุณสามารถใช้การกำหนดโดยอัตโนมัติของพื้นผิว มีการกำหนดโดยอัตโนมัติเนื้อ :
-สำหรับองค์ประกอบตามแนวตั้ง -- เลือกทิศทางของการล่างด้านบน;
-สำหรับองค์ประกอบแนวนอน -- เลือกทิศทางของขวาซ้าย;

ในโปรแกรมการตั้งค่า MiniFurniture สามารถตั้งค่าตัวกรองที่จะไม่ผ่านในรายการของรายละเอียด :
-รายละเอียดเล็ก ๆ (เช่นมือจับประตูและตกแต่งอื่น ๆ );
-รายละเอียดของความหนาที่ระบุ (เช่น 28mm postforming หรือ 4 และ 5 มม. แก้ว)
-ส่วนที่มีความหนาน้อยกว่า X และอื่น ๆ วาย

พารามิเตอร์ตัวกรองสามารถตั้งค่าในสิ่งที่ชอบ

ภาพแสดงหน้าต่างการตั้งค่า MiniFurniture

รายการชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรม MiniFurniture คุณสามารถแก้ไขดูสถิติของวัสดุและขอบของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในหมายเลขชิ้นส่วน, โปรแกรมช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดไฮไลต์เป็นการชั่วคราว MiniFurniture กับจำนวนหนึ่งที่มีสีแดงใน AutoCAD

โปรแกรมให้ทีม MiniFurniture : การเขียนตัวช่วยสร้างและวางรายการที่ต้องการจะวาดรูปในเมนูข้อมูลในรูปแบบภาพวาดของผลิตภัณฑ์ที่หมายเลขชิ้นส่วนการจัดและวางรายการชิ้นส่วน หลังจากรันคำสั่งเหล่านี้เราได้รับรูปวาดของเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะเช่นนี้ :

ภาพแสดงการวาดภาพการชุมนุมของผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรม MiniFurniture

Demo รุ่นนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่นี่.

หน้านี้ได้ถูกแปลโดยใช้ Google แปลภาษา ถ้าเป็นภาษาพื้นเมืองของคุณ -- กรุณาใช้เวลาในการแก้ไขความไม่ถูกต้อง : แนะนำการแปลที่ดีกว่า